Valikko Sulje

Asutko vanhassa talossa ja kärsit huonosta sisäilmasta?

Puhtaan ja raikkaan sisäilman edellytys on oikein toimiva ilmanvaihto. Tutkitusti suurin osa sisäilmaongelmista on seurausta puutteellisesti toimivasta ilmanvaihdosta.

Puhtaan sisäilman edellytys on oikein toimiva ilmanvaihto. Se koostuu tulo-, poisto- ja siirtoilmanvaihdosta, jotka toimivat saumattomasti keskenään. Oikein toimiva ilmanvaihtojärjestelmä toimii kaikkina vuodenaikoina ilman vedon tunnetta ja sitä voi säätää tarpeen mukaan. 

Tiesitkö, että…

  • Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda puhdasta ilmaa hengitettäväksi ja poistaa likainen ilma sekä kosteus rakennuksesta
  • Ilman tulisi vaihtua pientalossa vähintään kerran kahdessa tunnissa
  • Ilmanvaihdon tulee olla aina päällä
  • Väärin tai huonosti toimiva ilmanvaihto aiheuttaa huonon sisäilman lisäksi rakenteiden kostumista, vaurioita ja hajuhaittoja
  • Puutteellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin kosteus- ja homevauriot
  • Ilmanvaihto on ensisijainen keino torjua terveydelle haitallista radonia kodin sisäilmassa

Tuloilmanvaihto

Tuloilmanvaihto tuo puhtaan korvausilman ulkoa sisään. Oleskelutiloista ja makuuhuoneista tulisi löytyä korvausilmaventtiili.
Tuloilmaratkaisuja on olemassa useita erilaisia. Kartoituksen yhteydessä suunnitellaan teidän kotiin soveltuva ratkaisu.

Poistoilmanvaihto

Poistoilmanvaihdon tehtävä on kuljettaa ilman kosteus ja epäpuhtaudet ulos poistoventtiilien kautta. Kaikki likaiset tilat (WC, pesuhuone ja keittiö) tarvitsevat poistoilmanvaihdon.

Nykyiset asumistottumukset ja kotitalouksien lisääntynyt vedenkäyttö ovat kasvattaneet talojen kosteuskuormaa. Yleinen ongelma on, etteivät poistoilmaventtiilit kykene kuljettamaan vanhaa ilmaa ulos. Poistoventtiili voi jopa lakata toimimasta tai toimia väärään suuntaan, jolloin se kuljettaa kylmää ulkoilmaa ja putkistojen epäpuhtauksia sisälle.

Poistoilmanvaihtoa voidaan tehostaa tarvittaessa. Tällä varmistetaan kosteuden ja epäpuhtauksien poistuminen venttiilien kautta ulos säästä riippumatta. Poiston tehostaminen on aina ammattilaisen työtä. Tehostustoimenpiteiden jälkeen on aina varmistettava mittaamalla poiston oikeanlainen ja turvallinen toiminta.

Siirtoilmanvaihto

Siirtoilmanvaihto varmistaa ilman vapaan liikkumisen vapaasti huoneesta toiseen niin, että se poistuu lopulta poistoventtiilien kautta. Tästä syystä väliovien ja lattian välissä tulisi olla 15–20 mm raot.
Jos raot puuttuvat, asennamme huoneiden välille siirtoilmasäleet, jotka päästävät ilman liikkumaan vapaasti.