Valikko Sulje

Toimiva ilmanvaihto on tehokkain keino torjua radonia

Radon on maaperässä esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Radonia erittyy ilmaan etenkin hyvin ilmaa läpäisevästä maaperästä kuten sora- ja hiekkaharjuista. Pitkäaikainen altistuminen radonille lisää keuhkosyöpään sairastumisen riskiä.Radon tunkeutuu sisätiloihin talon alapohjan rakojen kautta. Toimivan ilmanvaihdon on todettu pudottavan olennaisesti radonarvoja. Useiden asiakkaidemme radon ongelma on tullut kuntoon illmanvaihtoremontilla.

Mikäli asut radonalueella, onkin tärkeää varmistaa ilmanvaihdon toimivuus.  On paikkoja, joihin on välttämätöntä asentaa toimivan ilmanvaihdon lisäksi radonpumput tai radonimuri pitoisuuksien pienentämiseksi. Usein kuitenkin toimiva ilmanvaihto riittää ongelman korjaamiseen.Radonia ei voi havaita aistinvaraisesti ja ainoa keino varmistua rakennuksen puhtaudesta on mitata sen radonpitoisuudet.

Virallisen radonmittauksen sekä kattavan tietopaketin löydät Säteilyturvakeskuksen nettisivuilta.